Newsletter

Rada Miasta

Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Kompetencje Rady określają ustawy oraz Statut Gminy Miejskiej Lędziny. Aktualnie Rada Miasta składa się z 15 radnych. Jej kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Rada obraduje na sesjach przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, zgodnie z planem pracy. Sesje zwyczajne odbywają się w Urzędzie Miasta, w sali narad (parter, pokój nr 011).

 

W obecnej VII kadencji 2014 - 2018, Rada Miasta działa w następującym składzie:

 

Przewodnicząca:

Elżbieta Ostrowska
e-mail: przewodniczacy@ledziny.pl 
adres: ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny
telefon: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, 216 65 06

dyżur w pokoju 114 w poniedziałki od 15.30 - 16.30

Wiceprzewodniczący:

Zdzisław Rudol
adres: ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny
telefon: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, 216 65 06

dyżur w pokoju 114 we wtorki od godziny 15.00 - 16.00

Wiceprzewodniczący:

Edward Urbańczyk
adres: ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny
telefon: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, 216 65 06

dyżur w pokoju 114 we wtorki od godziny 15.00 - 16.00

Radni:

Ewa Fojcik

Janusz Gondzik

Hubert Handy

Karol Kolny

Tomasz Kostyra

Aleksander Koziol

Arkadiusz Kula

Tadeusz Kowalczyk

Tomasz Kwoka

Halina Sinder

Anna Wysocka

Robert Żmijewski

 

 

W poprzednich kadencjach, skład Rady Miasta przedstawiał się następująco:

Radni I kadencji (1991-1994)     Radni II kadencji (1994-1998)     Radni III kadencji (1998-2002)     Radni IV kadencji (2002-2006)
śp.Józef Biolik
Danuta Bortel
Sykstus Czech
Aleksander Dolina
Jan Gruca
Piotr Hachuła
śp.Jerzy Janota
śp.Józef Kubista
Maria Kula
śp.Sylwester Łakota
Alojzy Młoczek
Barbara Musioł-Manecka
Witold Pomietło
Jan Raszka
śp.Wiesław Sadowski
Stanisława Siwek
Herbert Strużyna
Klemens Ścierski
śp.Zygfryd Ścierski
Wilhelm Śmiłowski
Władysław Trzciński
Anna Wójcik
  Andrzej Bortel
Ryszard Chrobok
Mirosław Drzyzga
Piotr Gorzeń
Józef Kostka
Andrzej Kostyra
Jerzy Kozłowski
Tadeusz Krenzel
śp.Józef Kubista
Rajmund Lipiński
śp.Sylwester Łakota
Teodor Mateja
Jerzy Miśka
Henryka Moskwa
śp.Emil Piątek
Roman Piekorz
Krzysztof Pogoda
Jan Raszka
Zdzisław Rudol
Bogusław Szarzyński
Roman Szczepanek
Anna Wójcik
Stanisława Żak
Mariusz Żołna
  Maria Baran
śp.Józef Biolik
Wanda Ciepła-Łyżwińska
Sykstus Czech
Bożena Fijoł
Piotr Gorzeń
Bogdan Gwóźdź
Jerzy Kozłowski
Ilona Kula
Jerzy Miśka
Barbara Musioł-Manecka
śp.Emil Piątek
Zdzisław Rudol
śp.Stefan Stachoń
Józef Ścierski
śp.Zygfryd Ścierski
Henryka Ślązak
Mariusz Trzciński
Jerzy Uzdrzychowski
Edmund Walentek
Anna Wójcik
Edward Żołna
Jerzy Żołna
Mariusz Żołna
  Bożena Fijoł
Bernard Głos
Piotr Gorzeń
Jan Gruca
Bogdan Gwóźdź
Maria Krupa
Barbara Musioł-Manecka
Jan Podolski
Zdzisław Rudol
Bogusław Szarzyński
śp. Zygfryd Ścierski
Mariusz Trzciński
Anna Wójcik
Jerzy Zych
Jerzy Żołna

 

Radni V kadencji (2006-2010)

 

  

Radni VI kadencji (2010-2014)          

Otylia Bubiak                                   

Teresa  Ciepły                                      

Zofia Dudek

Kazimierz  Gut 

Piotr Gorzeń                             

Marek Korba

Ludwik Kubica 

Tomasz Noras

Alojzy  Palka                                                    
śp. Emil Piątek 

Marian Ptaszkowski

Zdzisław Rudol                                       

Krystyna Wróbel

Jerzy Żołna

Edward Żołna                            


                                             

 

Teresa Ciepły                                     

Eugeniusz Chrostek

Kazimierz Gut 

Anna Gajer

Janusz Gondzik

Błażej Musioł

Czesław Orzegowski

Krystyna Piątek

Halina Resiak

Jerzy Sklorz

Edward Urbańczyk

Anna Wójcik Ścierska

Krystyna Wróbel

Andrzej Zwoliński

Jerzy Żołna          

 

 

 

 
 

     

 

Obsługę Rady Miasta prowadzi:

Biuro Rady Miasta

Kierownik: mgr Mariola Kaiser
adres: ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny
telefon: (32) 216 65 11 do 13 wew. 131, (32) 216 65 06
e-mail: biuro-rady@ledziny.pl, rada.miasta@ledziny.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek 7.30 - 17.00

wtorek 7.30 - 15.30

środa 7.30 - 15.30

czwartek 7.30 - 15.30

piątek 7.30 - 14.00

 

Przewodnicząca Rady Miasta będzie pełnić dyżury w każdy poniedziałek w Urzędzie Miasta (pokój 114) w godzinach 1530-1630  , a Wiceprzewodniczący Rady Miasta będą pełnić dyżury w każdy wtorek w godzinach 1500-1600  

 

Kontakt do Radnych  - adresy e-mail
 
 
Informujemy, że w lipcu Przewodnicząca Rady Miasta i Wiceprzewodniczący Rady Miasta nie będą pełnić dyżurów.

 

dzisiaj: 18 lipca 2024
imieniny:
Szymona, Erwina
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę