Newsletter

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach

powołana na podstawie art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z późn.zm.) zarządzeniem nr 0151/537/05 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 10 czerwca 2005 roku zmienionym zarządzeniem nr 0050.131.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 26 maja 2015 roku.

 

Skład:

Barbara Lysko - przewodnicząca ( przedstawiciel MOPS);

Bogusław Krysiak - członek (przedstawiciel MZOZ);

Urszula Pomietło-Rudol - członek (przedstawiciel Urzędu Miasta);

Ilona Cuber-Cebula - członek ( przedstawiciel środowisk pedagogicznych);

asp. Tomasz Kulig - członek (przedstawiciel Komendy Policji);

Anna Smutkiewicz-Ciałoń - członek (przedstawiciel MOPS).

 

Posiedzenia GKRPA - każda pierwszy piątek miesiąca począwszy od godziny 14.00

dzisiaj: 18 lipca 2024
imieniny:
Szymona, Erwina
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę