Newsletter

Baza rehabilitacyjna

Budynek Ośrodka Błogosławiona Karolina

OŚRODEK BŁOGOSŁAWIONA KAROLINA
43-140 Lędziny, ul. Lędzińska 6
tel/fax (32) 326 75 62, 326 67 54 -5
www.caritaskarolina.pl


Konto:

PKO BP O/Lędziny 32 1020 2528 0000 0502 0112 2886
REGON 00627516-00158, NIP 646-25-31-203

W skład Ośrodka Błogosławiona Karolina wchodzą:

 

 • WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
 • ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA ŚW.JANA CHRZCICIELA
 • ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
 • OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY
 • POPOŁUDNIOWE WARSZTATY REHABILITACYJNO-AKTYWIZACYJNE
 • Dyrektor Ośrodka Błogosławiona Karolina mgr inż. Piotr Goj  

  Dyrektor pełnomocny: mgr inż. Piotr Goj

  Urodzony 04.09.1974 roku w Knurowie.

  Ukończone studia:

  Akademia Rolnicza we Wrocławiu;

  Podyplomowe Studium Pedagogiczne na Politechnice Śląskiej w Gliwicach;

  Bielska Szkoła Polityki Społecznej- Organizacja Pomocy Społecznej.

   

  Charakterystyka Ośrodka


  Placówka powstała w 7 stycznia 2002 roku i od tego czasu bardzo prężnie się rozwija.
  W chwili obecnej strukturę placówki tworzą: Warsztat Terapii Zajęciowej, Świetlica Terapeutyczna, Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy oraz Południowe Warsztaty Rehabilitacyjno-Aktywizujące dla dzieci i dorosłych.


  W Ośrodku Błogosławiona Karolina pracuje wykształcony, kreatywny i wszechstronny zespół młodych ludzi, otwarty na nowe formy pomocy i pracy z osobami potrzebującymi pomocy oraz, co niezwykle ważne, gotowy do podejmowania nowych wyzwań.


  Placówka skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na podniesienie standardu jakości podejmowanych działań tj. dodatkowa rehabilitacja, cotygodniowe zajęcia na basenie, kynoterapię, hipoterapię, wyposażenie sal w komputery przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych czy uruchomienie Sali Doświadczeń Świata.


  Podopieczni Ośrodka Błogosławiona Karolina uczestniczą w integracyjnych formach aktywności takich jak coroczny Festyn Integracyjny organizowany przez Ośrodek, Igrzyska Olimpijskie dla Osób Niepełnosprawnych, współorganizowane z władzami powiatu bieruńsko-lędzińskiego czy przeglądy twórczości dla osób niepełnosprawnych (teatralne i plastyczne), na których zdobywają nagrody i wyróżnienia.


  Na przestrzeni 5 lat działalności nawiązaliśmy współpracę z licznymi organizacjami, ośrodkami i stowarzyszeniami, między innymi z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniami na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, okolicznymi szkołami i przedszkolami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, rejonowymi sądami w Tychach i Mysłowicach, poradniami zdrowia psychicznego, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Fundacją "Razem", Teatrem Poszukiwań Twórczych "Epidemia", Zakonem Maltańskim oraz z innymi ośrodkami Caritas.

   

  W październiku 2008 roku rozpoczęła się rozbudowa Ośrodka Bł. Karolina. Nowopowstały obiekt przeznaczony zostanie na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego.

  Warsztaty terapii zajęciowej
  • Warsztat Terapii Zajęciowej
   Dyrektor : Piotr Goj

              43-140 Lędziny, ul. Lędzińska 6
              tel/fax. (32) 326 75 62,
              internet:  wtzledziny@op.pl

  Warszat terapii zajęciowej
   

  Warsztaty terapii zajęciowej są obecnie najbardziej popularną formą kompleksowego wsparcia dla dorosłych niepełnosprawnych. Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) im. Błogosławionej Karoliny powstał w 07.01.2002 roku

  Warsztat terapii zajęciowej
   

  Warsztaty są przeznaczone dla 35 osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną. Realizują one zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do poprawy ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika. Celem działalności jest usprawnianie i rozwój umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie, do życia w grupie, akceptacja samego siebie, rozwijanie sprawności psychofizycznych niezbędnych w pracy oraz przygotowanie do podjęcia pracy.

  Warsztat terapii zajęciowej
   

  W ramach WTZ działa 7 pracowni specjalistycznych wyposażonych w zależności od profilu działalności: pracownia gospodarstwa domowego, plastyczna, ikebany i wikliny, ceramiczna, informatyczna, techniczna, rękodzieła artystycznego.

  Świetlica Teraputyczna Św. Jana Chrzciciela
  • Świetlica Terapeutyczna Św. Jana Chrzciciela
    41-412 Mysłowice-Brzęczkowice, ul. G.Ziętka 25
   Koordynator: Mariusz Seifert
  Świetlica terapeutyczna
   

  Działająca w ramach Ośrodka Bł. Karolina Świetlica Terapeutyczna (ŚT) kieruje swą pomoc do dzieci z rodzin zagrożonych demoralizacją, niewydolnych wychowawczo i borykających się z problemem biedy z terenu miasta Mysłowice. Placówka działa w domu parafialnym przy parafii matki Boskiej Bolesnej w Mysłowicach-Brzęczkowicach.

  Świetlica terapuetyczna
   

  Podczas zajęć popołudniowych wraz z wychowawcami dzieci odrabiają lekcje, uczą się współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów i konstruktywnego wykorzystywania czasu wolnego, korzystają z posiłku. Podopieczni ŚT mają zajęcia z pedagogiem, pracownikiem socjalnym i psychologiem. W chwili obecnej z pomocy Świetlicy Terapeutycznej korzysta 30 dzieci.

  Środowiskowy Dom Samopomocy
  • Środowiskowy Dom Samopomocy

               43- 140 Lędziny, ul. Lędzińska 26
               Kierownik: Szymon Pawlica 
               Tel. (32) 326 77 71, Fax. (32) 326 77 73
               e-mail: sdsledziny@op.pl

  Środowiskowy Dom Samopomocy
   

  Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) prowadzi zajęcia dla 25 dorosłych osób, które z powodu przewlekłej choroby psychicznej lub głębszej niepełnosprawności intelektualnej nie radzą sobie z trudnościami życia codziennego.

  Środowiskowy Dom Samopomocy

   

  Placówka tworzy jakby pomost pomiędzy szpitalem psychiatrycznym, a codziennym życiem. ŚDS udziela wsparcia w przezwyciężaniu ludziom chorym trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb życiowych i postępowania rehabilitacyjnego.

  Środowiskowy Dom Samopomocy
   

  Zajęcia prowadzone są przez terapeutów i obejmują trening umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej, umiejętności społecznych, interpersonalnych, terapię zajęciową, poradnictwo psychologiczne i konsultacje psychiatryczne. Podopieczni korzystają z posiłków.

  Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
  • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
   43-140 Lędziny, ul. Lędzińska 26,
   Kierownik: Anna Kołodziejczyk
   Tel. (32) 326 77 72,
   Fax. (32) 326 77 73
   e-mail: orewledziny@op.pl
  Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy

   

  Od 01.09.2005 roku działa Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy (OREW).

  OREW jest placówką oświatową powstałą i realizuje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi.

  Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy

   

  Celem edukacji uczniów jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go - stosownie do jego możliwości - w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

  Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

   

  Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy prowadzi zajęcia na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Wszystkie dzieci objęte są opieką rehabilitacyjną, korzystają z basenu, kynoterapii, hipoterapii oraz zajęć w Sali Doświadczeń Światła.

   

  Działalność warsztatów finansowana w ramach programu Partner ze środków PFRON.

  dzisiaj: 17 lipca 2024
  imieniny:
  Anety, Bogdana
  Nagrody i wyróżnienia
  ISO
  Stawiamy na jakość
  Najwyższa jakość
  Polecamy
  zamknij
  Wyślij kartkę