Newsletter

Miejski Ośrodek Kultury

Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury

Miejski Ośrodek Kultury

ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny
tel: (32) 326 78 33
e-mail: mokledziny@o2.pl

http://www.mokledziny.pl/


dyrektor: mgr Joanna Figura


godziny pracy:

Sekretariat :

codziennie w godz. 7:30 do 15:30

 

Dział organizacji imprez :

codziennie w godz. 7:30 do 18: 00

 

Dział finansowo - księgowy

codziennie w godz. 15:00 do 19:00

 

Zajęcia artystyczne prowadzone są zgodnie z grafikiem zajęć do godz. 20.00

 

 

 

Miejski Ośrodek Kultury powołany został mocą uchwały Rady Miejskiej z dniem 1 stycznia 2005 roku jako samorządowa instytucja kultury. Jego podstawowym celem jest pozyskiwanie i przygotowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości.

MOK realizuje zadania w dziedzinie wychowania, upowszechniania i inicjowania działań kulturalnych; prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniami polityki kulturalnej miasta na podstawie własnego programu. Wspiera inicjatywy służące ochronie dóbr i zabytków kultury w mieście oraz regionie, kultywuje zwyczaje i obyczaje śląskie, a także wyszukuje talenty artystyczne wśród mieszkańców Lędzin oraz zapewnia im wszechstronną pomoc. Instytucja ta współpracuje z lędzińskimi stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi oraz innymi ośrodkami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami.

Do głównych zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury należy:

  • rozpowszechnianie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
  • przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
  • kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.

MISJA OŚRODKA KULTURY W LĘDZINACH

Nowoczesny Ośrodek Kultury jest miejscem żywym, stymulującym lokalną aktywność, otwartym na potrzeby mieszkańców i ich artystyczne wizje. Stanowi centrum przerzucania pomostów między odległymi sobie grupami: młodymi i starymi, urzędnikami i obywatelami, bogatymi i biednymi, uprzywilejowanymi i dyskryminowanymi. Ludzie, którzy przychodzą do Ośrodka Kultury nie tylko konsumują kulturę, ale też ją aktywnie współtworzą. Nie są tylko widzami czy biernymi odbiorcami. Sami stają się twórcami, animatorami tego, co w Ośrodku Kultury się dzieje.

Nowoczesny Ośrodek Kultury wyszukuje ciekawe projekty dla różnych grup: stowarzyszeń, klubów, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, artystów, niezależnych animatorów kultury i zaprasza je do współtworzenia swojego programu. Ośrodek Kultury jest przecież dla ludzi, a nie ludzie dla niego. Jest podporządkowany ich potrzebom, pomysłom. Jeśli pojawia się grupa, która chce zorganizować swój własny projekt: założyć koło zainteresowań albo spotkać się i wymienić doświadczeniami - robi wszystko, by projekt ten mógł zostać wcielony w życie. Jednocześnie stale, aktywnie poszukuje swoich odbiorców. Próbuje dotrzeć nie tylko do tych najaktywniejszych, ale też tych, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do kultury. Ośrodek Kultury zna mieszkańców swojej miejscowości, wie jacy są, gdzie się spotykają, potrafi twórczo wyławiać lokalnych liderów i zapraszać ich do współpracy. Proponuje działania interdyscyplinarne łączące różne media, nie boi się przedsięwzięć międzypokoleniowych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, szkołami, bibliotekami, niezależnymi animatorami i artystami, biznesem, pomocą społeczną, policją, parafią...

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach jest prawdziwym centrum życia kulturalnego miejscowości i jej społeczności".

 

dzisiaj: 18 lipca 2024
imieniny:
Szymona, Erwina
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę