Newsletter

internet w zasięgu ręki

Internet w zasięgu ręki

 

Lędziny zdobyły kolejne unijne środki. Najnowszy dofinansowany projekt dotyczy eliminacji wykluczenia cyfrowego, wart jest ponad 3 miliony złotych, z czego 85% pochodzi z funduszy Unii Europejskiej, a 15% z krajowej dotacji celowej.

Wspomniana eliminacja wykluczenia cyfrowego polega na zwiększeniu dostępu do internetu całej społeczności miasta, a szczególnie dzieci i młodzieży, które z różnych względów, w tym materialnych, mają do niego utrudniony dostęp i nie mogą przez to korzystać z np. nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, jakie internet oferuje. I tak dzięki zdobytym środkom 100 osób z terenu miasta, wyłonionych przez specjalnie do tego celu powołaną komisję,  otrzymało komputer z dostępem do internetu. Zostaną również przeprowadzone szkolenia dotyczące obsługi komputera i korzystania z zasobów internetowych. Pod tym kątem przeszkolonych zostanie 150 członków gospodarstw domowych i 150 uczniów.

 

Autorzy projektu liczą, że dostęp do internetu ułatwi osobom objętym programem naukę, zdobycie nowych kwalifikacji, znalezienie pracy i zwiększy dostęp do zasobów wiedzy umieszczonych w sieci, a wszystko to pozytywnie wpłynie na standard ich życia.

 

Ponadto zostało utworzonych w mieście 14 pracowni komputerowych w następujących instytucjach publicznych: przedszkolach, podstawówkach, gimnazjach, Miejskim Ośrodku Kultury, Domu Dziennego Pobytu Seniora, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Świetlicy Socjoterapeutycznej w budynku Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki. Zbudowana została sieć miejska, która przyczyni się do poprawienia parametrów łącz internetowych łączących jednostki. Będzie ona wykorzystywana do realizacji rożnych zadań miasta, takich jak np. monitoring, szkolenia, e-usługi.

W ramach programu eliminacji wykluczenia cyfrowego miasto zakupiło w sumie 259 komputerów.

 

Całkowita wartość projektu to 3 231 946,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 -  2 747 154,10 zł

 

Koordynator projektu - Marzanna Fabian
tel. (0-32) 216-65-11 do 13 wewn. 160;
fax: (0-32) 216-65-08;
e-mail: freenet@ledziny.pl  

strona projektu  http://www.freenet.ledziny.pl/

dzisiaj: 26 września 2023
imieniny:
Cypriana, Justyny
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę