Newsletter

Przydatne linki

Strona internetowa Komendy Powiatowej w Bieruniu:
www.bierun.slaska.policja.gov.pl


Strony internetowe sąsiednich gmin:
www.um.bierun.pl
www.imielin.pl
www.chelmsl.pl
www.bojszowy.iap.pl
www.umtychy.pl
www.myslowice.pl


Administracja rządowa w Polsce:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów http://www.kprm.gov.pl/

Ministerstwo Edukacji Narodowej http://www.men.gov.pl/

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.mnisw.gov.pl

Ministerstwo Finansów http://www.mf.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki http://www.mg.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Budownictwa http://www.mb.gov.pl

Ministerstwo Transportu http://www.mt.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki Morskiej http://www.mgm.gov.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego http://www.mkidn.gov.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej http://www.mon.gov.pl/

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl

Ministerstwo Skarbu Państwa http://www.msp.gov.pl

Ministerstwo Sportu http://www.msport.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji http://www.mswia.gov.pl 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych http://www.msz.gov.pl 

Ministerstwo Środowiska http://www.mos.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia http://www.mz.gov.pl 


Serwisy poświęcone funduszom pomocowym:

Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego  

http://www.eog.gov.pl/

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG http://www.interreg.gov.pl

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL http://www.equal.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl 


Serwisy Unii Europejskiej:

Unia Europejska Online http://europa.eu.int/

Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce http://europa.delpol.pl/

Komitet Regionów http://www.cor.eu.int/ 


Ochrona praw:
Rzecznik Konsumentów http://e-konsument.pl/rzecznik.htm
Rzecznik Ubezpieczonych http://www.rzu.gov.pl/
Rzecznik Praw Obywatelskich http://www.rpo.gov.pl/
Rzecznik Praw Dziecka RP http://www.brpd.gov.pl/
Rzecznik Interesu Publicznego http://www.rzecznikip.gov.pl/
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich http://www.ombudsman.europa.eu/home/pl/default.htm


Lokalne stowarzyszenia:
Klub sportowy "Orka" http://www.orkaledziny.cba.pl
Klub MKS "Lędziny"  http://www.mksledziny.pl/
Klub Skatowy "OSP Lędziny" http://www.pzskat.pl/
Fundacja Rozwoju Sportu.... http://www.fundacja.ledziny.pl/


Edukacja:
Powiatowy Zespół Szkół  http://www.pzsledziny.org/
Gimnazjum nr 1  http://www.g1ledziny.pl/
Gimnajzum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 http://www.gim2led.neostrada.pl/
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  Nr 1  http://sp1.ledziny.w.interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 3 http://sp3ruberga.netne.net/

Zespół Szkół http://zsgolawiec.edupage.org/
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 http://mp1ledziny.edupage.org/

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 http://www.mp2ledziny.eu/

 

Kuratorium Oświaty w Katowicach http://www.kuratorium.katowice.pl/
Wszystko o stypendiach http://www.mojestypendium.pl/

 

 

 

dzisiaj: 16 kwietnia 2024
imieniny:
Julii, Ksenii
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę