Newsletter

Lędziny w liczbach

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, według danych na koniec grudnia 2014 roku, wynosi 16.233 osób. Na jeden km2 powierzchni przypada więc średnio 536 osób, ale w poszczególnych dzielnicach gęstość zaludnienia jest zróżnicowana - zdecydowanie największa jest w Lędzinach i Hołdunowie, w których znajdują się bloki wielorodzinne, natomiast dużo mniejsza jest w pozostałych dzielnicach, w których przeważa zabudowa jednorodzinna.

 

Struktura ludności wg dzielnic

 

Struktura ludności w latach 2006 - 2014

Dane za rok 2014

Liczba mieszkańców ogółem (stan na dzień 31.12.2014r.):

mężczyźni - 8003

kobiety - 8230

Liczba ludności z podziałem na wiek:

0-6 - 1.385

7-15 - 1.419

16-17 - 318

18-60 - 10.414

61 i więcej - 2.697

 

Lędziny - 7657

Hołdunów - 5399

Zamoście - 478

Goławiec - 1.078

Górki - 491

Ratusz i Świniowy - 555

Smardzowice - 828

Ruch naturalny ludności:

urodzenia - 212

małżeństwa - 187

zgony - 149

 

Dane za rok 2013

Ludność w gminie ogółem /stan na dzień 31.12.2013r./ 16.257

- kobiety 8.249

- mężczyźni 8.008

Struktura ludności wg wieku;

wiek 0-6 - 1.368

wiek 7-15 - 1.411

wiek 16-17 - 342

wiek 18-60 - 10.496

wiek 61 i więcej - 2.640

 

Lędziny - 7.768

Hołdunów - 5.450

Smardzowice - 812

Goławiec - 1071

Górki - 498

Ratusz i Świniowy - 551

Zamoście - 465

Ruch naturalny ludności: (stan na dzień 31.12.2013r.)

-ilość małżeństw - 193

-ilość urodzeń - 201

-ilość zgonów - 140

 

 

Dane za rok 2012

Ludność w gminie ogółem /stan na dzień 31.12.2012r./ - 16 278

kobiety - 8251

mężczyźni - 8027

 

Hołdunów - 5664

Smardzowice - 812

Górki - 498

Ratusz i Świnowy - 543

Lędziny - 7258

Zamoście - 441

Goławiec - 1062

Struktura ludności miasta Lędziny wg wieku (stan na dzień 31.12.2012r.)

wiek 0-6 - 1161

wiek 7-15 - 1429

wiek 16-17 - 343

wiek 18-60 - 10 613

wiek 61 i wzwyż - 2732

Ruch naturalny ludności /stan na dzień 31.12.2012r./

ilość zawartych małżeństw - 200

ilość urodzeń - 175

ilość zgonów - 134

przemeldowania - 198

zameldowania - 257

wymeldowania poza teren - 203

 

  

Dane za rok 2011 

Ludność w gminie ogółem /stan na dzień 31.12.2011r./ - 16 189  

kobiety - 8.197

mężczyźni - 7.992

 

Hołdunów - 5.669

Smardzowice - 787

Górki - 493

Ratusz i Świniowy - 501

Lędziny- 7 258

Zamoście - 439

Goławiec - 1042

Struktura ludności miasta Lędziny wg wieku /stan na 31.12.2011r./

wiek 0 - 6 lat - 1 282

wiek 7 - 15 lat - 1 434

wiek 16 - 17 lat - 461

wiek 18 - 60 lat - 10 585

wiek 61 lat i więcej - 2 456

Ruch naturalny ludności /stan na dzień 31.12.2011r./

 • ilość zawartych małżeństw - 203

 • ilość urodzeń - 195

 • ilość zgonów - 102

 • przemeldowania - 153

 • zameldowania - 195

 • wymeldowania poza teren - 162

   

Dane za rok 2010

Ludność w gminie ogółem /stan na dzień 31.12.2010r./ - 16 086

 

Hołdunów -  5757

Smardzowice - 778

Górki - 481

Ratusz i Świniowy - 477

Lędziny - 7154

Zamoście - 410

Goławiec - 1029

Struktura ludności miasta Lędziny wg wieku /stan na 31.12.2010r./

wiek 0 - 6 lat - 1 144

wiek 7 - 15 lat - 1 584

wiek 16 - 17 lat - 461

wiek 18 - 60 lat - 10 374

wiek 61 lat i więcej - 2 523

Ruch naturalny ludności /stan na 31.12.2010r./

 • ilość zawartych małżeństw - 222

 • ilość urodzeń - 226

 • ilość zgonów - 139

 • przemeldowania - 165

 • zameldowania - 207

 • wymeldowania poza teren - 204

   

Dane za rok 2009

Ludność w gminie ogółem /stan na 31.12.2009r./ -  16 037

 

Hołdunów - 5 732

Smardzowice - 778

Górki - 481

Ratusz i Świnowy - 477

Lędziny - 7 130

Zamoście - 410

Goławiec - 1 029

Struktura ludności miasta Lędziny wg wieku /stan na 31.12.2009r./

wiek 0 - 6 lat - 1 144

wiek 7 - 15 lat - 1 567

wiek 16 - 17 lat - 461

wiek 18 - 60 lat - 10 358

wiek 61 lat i więcej - 2 507

Ruch naturalny ludności /stan na 31.12.2009r./

 • ilość zawartych małżeństw - 222

 • ilość urodzeń - 205

 • ilość zgonów - 121

 • przemeldowania - 121

 • zameldowania - 175

 • wymeldowania poza teren - 195

   

Dane za rok 2008

Ludność w gminie ogółem /stan na 31.12.2008r./ -  16 020

 

Hołdunów - 5 722

Smardzowice - 743

Górki - 480

Ratusz i Świnowy - 524

Lędziny - 7 140

Zamoście - 386

Goławiec - 1 025

Struktura ludności miasta Lędziny wg wieku /stan na 31.12.2008r./

wiek 0 - 6 lat - 1 101

wiek 7 - 15 lat - 1 627

wiek 16 - 17 lat - 533

wiek 18 - 60 lat - 10 429

wiek 61 lat i więcej - 2 330

Ruch naturalny ludności /stan na 31.12.2008r./

 • ilość zawartych małżeństw - 206

 • ilość urodzeń - 163

 • ilość zgonów - 147

 • przemeldowania - 229

 • zameldowania - 241

 • wymeldowania poza teren - 228

   

Dane za rok 2007

Ludność w gminie ogółem /stan na 31.12.2007r./- 16 040

 

Hołdunów -  5 732

Smardzowice - 743

Górki - 480

Ratusz i Świnowy - 524

Lędziny - 7 150

Zamoście - 386

Goławiec - 1 025

Struktura ludności miasta Lędziny wg wieku /stan na 31.12.2007r./

wiek 0 - 6 lat - 1 101

wiek 7 - 15 lat - 1 637

wiek 16 - 17 lat - 533

wiek 18 - 60 lat - 10 439

wiek 61 lat i więcej - 2 330

Ruch naturalny ludności /stan na 31.12.2007r./

 • ilość zawartych małżeństw - 183

 • ilość urodzeń - 127

 • ilość zgonów - 186

 • przemeldowania - 222

 • zameldowania - 217

 • wymeldowania poza teren - 281

   

Dane za rok 2006

Ludność w gminie ogółem /stan na 31.12.2006r./ - 16 021

 

Hołdunów - 5 723

Smardzowice - 743

Górki - 480

Ratusz i Świnowy - 524

Lędziny - 7 140

Zamoście - 386

Goławiec - 1 025

Struktura ludności miasta Lędziny wg wieku /stan na 31.12.2006r./:

wiek 0 - 6 lat - 1 102

wiek 7 - 15 lat - 1 627

wiek 16 - 17 lat - 533

wiek 18 - 60 lat - 10 429

wiek 61 lat i więcej - 2 330

Ruch naturalny ludności /stan na 31.12.2006r./

 • ilość zawartych małżeństw - 200
 • ilość urodzeń - 175

 • ilość zgonów - 134

 • przemeldowania - 198

 • zameldowania - 257

 • wymeldowania poza teren - 203

 

 

 

dzisiaj: 23 lutego 2024
imieniny:
Damiana, Romany
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę