Newsletter

Podatki lokalne

Podatki 2015
INFORMACJE OGÓLNE:

 

 

Przypominamy o terminach płatności podatków w 2015 roku:
1.osoby fizyczne:
-podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada
-podatku od środków transportowych: 15 lutego i 15 września

- opłata od posiadania psów: do 30 maja
2.osoby prawne:
-podatku od nieruchomości, leśnego: do 15 dnia każdego miesiąca
- podatku rolnego: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada
-od środków transportowych: 15 lutego i 15 września 


 Wpłaty podatków
Podatki można wpłacać - nie ponosząc dodatkowych opłat:

 

  • w kasie Urzędu Miasta , I piętro, pokój 101 w godzinach
poniedziałek 8.00-16.30
wtorek 8.00-15.00
środa 8.00-15.00
czwartek 8.00-15.00
piątek 8.00-13.30
  • Wpłaty podatkowe mogą być również dokonywane na rachunek Urzędu Miasta Lędziny:

                             

                                  ING Bank Śląski 37 1050 1214 1000 0024 1111 9130

 

Zasady zaokrągleń
Od 1 stycznia 2006 r. podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych (art. 63 ustawy - Ordynacja podatkowa).

 

Inne informacje
Banki i poczta pobierają od wpłat opłatę w wysokości zgodnej z obowiązującą taryfą (poczta obecnie minimum 2,50 zł).
Wpłaty podatkowe realizowane w bankach oraz w urzędach pocztowych powinny być dokonywane na blankietach wpłat (zgodnych ze wzorem ustalonym przez Ministra Finansów), dostępnych w bankach i urzędach pocztowych.

 

dzisiaj: 25 maja 2024
imieniny:
Grzegorza, Urbana
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę