Newsletter

Archiwum: 2015 listopad

Poplenerowa wystawa Kontrastu
2015-11-27

W najbliższy poniedziałek, 30 listopada o godz. 17.00 w holu Urzędu Miasta Lędziny,  odbędzie się wernisaż wystawy obrazów  Klubu Plastyka „Kontrast” w Lędzinach. Wystawa jest  plonem sierpniowego pleneru wyjazdowego tego klubu na Lubelszczyznę – do Kazimierza Dolnego, Lublina i Zamościa. Organizatorzy zachęcają do obejrzenia tej wystawy.

 

 Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2015-11-27

Gmina Lędziny pragnie poinformować, iż rozpoczęto procedurę związaną z zakupem wyposażenia Miejskiego Żłobka w Lędzinach.

Urodziny Pluszowego Misia
2015-11-25

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Lędzinach zaprasza na Urodziny Pluszowego Misia. Impreza odbędzie się 29 listopada (niedziela) w Miejskiej Bibliotece przy ulicy Lędzińskiej 86Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 10 lat.Uczestników należy przyprowadzić na godz. 14.00 i odebrać o godz. 18.00. Zapewniamy tort i super zabawę.

Spotkanie autorskie  Gabrieli Kotas -  „Uśmiech codzienności”
2015-11-25

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Lędzinach serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie promujące najnowszy tomik poezji Gabrieli Kotas „Uśmiech codzienności”. Spotkanie odbędzie się 03.grudnia o godzinie 17.00 w MBP przy ulicy Lędzińskiej 86.

Zapraszamy! Naprawdę warto!

Otwarty Turniej Szachowy
2015-11-24

Otwarty Turniej Szachowy "Mikołaj 2015".

Jarmark Bożonarodzeniowy 2015
2015-11-23

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza na Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2015 roku, na Placu Farskim.

Nabór wniosków o stypednia sportowe Burmistrza Miasta Lędziny
2015-11-23

Burmistrz Miasta Lędziny działając na podstawie Uchwały Nr IV/24/11 Rady Miasta Lędzinyz dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawaniai pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowymogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na rok 2016.

Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022
2015-11-20

W związku z podjęciem dnia 18 listopada 2015 roku przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowania projektu: „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” i o jego przedmiocie Urząd Marszałkowski przesyła informację w tej sprawie.

Dzień Pracownika Socjalnego
2015-11-19

Nigdy nie jest tak,
żeby człowiek czyniąc dobrze drugiemu,
tylko sam był darczyńcą.
Jest równocześnie obdarowany tym,
co ten drugi przyjmuje z miłością”
(Jan Paweł II)

 

Z okazji „Dnia Pracownika  Socjalnego” wszystkim pracownikom
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej składamy najserdeczniejsze życzenia
i wyrazy uznania za zaangażowanie oraz wysiłek
w wypełnianiu ważnej roli społecznej.
Dziękujemy  za szlachetny i ofiarny trud, za pomoc, wrażliwość,
wyrozumiałość, otwarte serce i codzienną troskę o potrzebujących wsparcia.

 

Wasza trudna i szlachetna praca jest nieodzownym filarem społeczeństwa.
To Wy swoją tolerancją, wyrozumiałością,
uwagą obdarowujecie nadzieją skrzywdzone przez los osoby.
Życzę, by nigdy nie zabrakło Wam energii, pasji, ciepła i wytrwałości.
Niech wyjątkową nagrodą stanie się dla Was przekonanie,
iż Wasze wysiłki są nieocenionym wkładem
na rzecz poprawy sytuacji życiowej potrzebujących mieszkańców Naszej Gminy!

 

Burmistrz Miasta
Przewodnicząca Rady Miasta
Radni Rady Miasta Lędziny

Zaproszenie na sesję Rady Miasta Lędziny
2015-11-19

Uprzejmie informujemy, iż XIX sesja Rady Miasta odbędzie się dnia 26 listopada 2015 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Lędziny /sala 011/.

Urzędnicy uczyli się udzielania I pomocy
2015-11-19

W ćwiczeniach z praktycznego udzielania I pomocy wzięli udział pracownicy Urzędu Miasta i Straży Miejskiej. Wykład i ćwiczenia praktyczne na fantomie prezentowali ratownicy medyczni Angelika Figacz pracująca w Izbie Przyjeć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach oraz Adam Mania z tyskiej stacji Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego.

Konkursy: plastyczny oraz świąteczny
2015-11-18

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach serdecznie zaprasza do udziału w dwóch konkursach.

Konkurs plastyczny
2015-11-18

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach organizuje konkurs plastyczny na logo Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach.

POMYŚL, ZAPROJEKTUJ, WYGRAJ NAGRODĘ!

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2015-11-18

Informacja o wszczęciu postępowania pn.: Dostawa materiałów biurowych i tonerów do Urzędu Miasta Lędziny.

WIELKIE GRANIE
2015-11-16

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza na WIELKIE GRANIE, które odbędzie się 28 listopada 2015 roku, o godzinie 18.00 w sali widowiskowej "Piast". Wystąpią zespoły: Meta Menardi i Mantra. Wstęp wolny. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

Rekrutacja uzupełniająca do Miejskiego Żłobka w Lędzinach
2015-11-16

Od dnia 17.11.2015 do wyczerpania wolnych miejsc trwa rekrutacja uzupełniająca do Miejskiego Żłobka w Lędzinach.Osoby zainteresowane zapisem dziecka mogą składać karty zgłoszenia dziecka w sekretariacie Urzędu Miasta w Lędzinach w godzinach pracy Urzędu.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2015-11-16

Informacja o wszczęciu postępowania pn.: Opracowanie analiz specyficznych, technicznych, instytucjonalnych i finansowo – ekonomicznych, niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT; dla projektu pn. Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetycznie na ul. Lędzińskiej, Oficerskiej i Pokoju.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2015-11-16

Informacja o wszczęciu postępowania pn.: Opracowanie analiz specyficznych, technicznych, instytucjonalnych i finansowo – ekonomicznych, niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT; dla projektu pn. „Utworzenie mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Pokoju 106 w Lędzinach - etap I”.

24 grudnia 2015r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta
2015-11-16

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2015r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta Lędziny.


Za wszelkie niegodności i utrudnienia z tym związane serdecznie Państwa przepraszamy.

 I Powiatowe zawody modeli Pływających Rc
2015-11-13

W dniu 7.11.2015 na zbiorniku wodnym przy lotnisku modelarskim w Bojszowach odbyły się I Powiatowe zawody modeli pływających. W zawodach uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego oraz miast zaprzyjaźnionych Mikołowa, Katowic, Chorzowa. Otwarcia zawodów dokonała Przewodnicząca rady Powiatu pani Anna Kubica. W wszystkich konkurencjach wystartowało 28 zawodników, 38 modelami.

Zaproszenie na Otwarte Mistrzostwa Powiatu w Skacie
2015-11-13

W dniu 29 listopada 2015 r. o godz. 09.00 w Domu Kultury "GAMA" w Bieruniu odbędą się Otwarte Mistrzostwa Powiatu w Skacie.

Zaproszenie na spotkanie autorskie - Pawła Kowalczyka pt.
2015-11-13

Miejska Biblioteka  Publiczna w Lędzinach zaprasza na spotkanie autorskie Pawła Kowalczyka pt. " Czerwone drogi Auroville" wolontariat w Indiach i świat tamilskich wiosek . Prezentacja multimedialna odbędzie się 19.11.2015 r. o godzinie 18.00 w sali na Placu Farskim.

III Wystawa Wydawnictw
2015-11-13

 W dniach od 09 listopada 2015r. do 29 stycznia 2016r. w Galerii  Starostwa Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego odbędzie się III Wystawa Dorobku Wydawniczego w kręgu pisanego słowa.

 

Teatr dla Dorosłych
2015-11-13

27 listopada 2015 roku, o godzinie 18.30, w sali widowiskowej "Piast", ul. Lędzińska 55, odbędzie się przedstawienie grupy teatralnej z Bierunia: "Teatr dla Dorosłych", który przedstawi dwie jednoaktówki po śląsku: "Banfoh" i "Po ćmoku w Bieruniu". Bilety na przedstawienie do nabycia w Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach w cenie 10 zł. Rezerwacja telefoniczna: 32 3267833. Zapraszamy serdecznie.

Jesienny Rozwój
2015-11-13

Drodzy mieszkańcy woj. śląskiego, trwa nabór na kolejny temat  bezpłatnych warsztatów z ICT.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2015-11-12

Informacja o wszczęciu postępowania pn.: Zakup i wdrożenie oprogramowania do projektowania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych oraz planowania budżetu.

Selektywna zbiórka popiołu
2015-11-12

Informujemy, że w dniu 1 października 2015 roku na terenie Gminy Lędziny została wprowadzona segregacja nowej frakcji odpadów – popiołu - wydzielonego ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych.

Komendant Straży Miejskiej zaprasza
2015-11-12

Komendant Straży Miejskiej w Lędzinach zaprasza mieszkańców  dzielnicy Goławiec oraz Górki na spotkanie, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2015r. w Zespole Szkół w Lędzinach, ul. Goławiecka 36, o godz. 17.30, w sali nr 7.

Roboty drogowe na ul. Murckowskiej
2015-11-10

W związku z prowadzonymi robotami drogowymi na ul. Murckowskiej w Lędzinach informujemy, że w dniu 11.11.2015 w godzinach od 700 do 1700 będą prowadzone roboty asfaltowe. Ruch drogowy realizowany będzie objazdami.

 

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Uwaga! Zbliża się termin zapłaty IV raty podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.
2015-11-09

Przypominamy, że 15.11.2015r. mija termin IV raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.
Wpłata w kasie UM Lędziny lub na konto bankowe ING Bank Śląski 37 1050 1214 1000 0024 1111 9130.

 XVI Mistrzostwa Powiatu w szachach
2015-11-06

W dniach 20 - 21 października 2015r. w Bieruniu odbyły się XVI Mistrzostwa Powiatu szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich w szachach.

 Trzecia edycja Międzygminnej Ligii Szachowej Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych
2015-11-06

W dniu 30.10.2015r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach odbyła się trzecia edycja Międzygminnej Ligii Szachowej Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. W zawodach udział wzięło 9 szkół podstawowych, 5 gimnazjalnych  oraz drużyna ze Sokolni Imielin. 

Zaproszenie
2015-11-05

Burmistrz Miasta Lędziny zaprasza na spotkanie poświęcone aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lędziny.

Roboty drogowe na ul. Murckowskiej
2015-11-05

W związku z prowadzonymi robotami drogowymi na ul. Murckowskiej w Lędzinach informujemy, iż w dniach 05.11.2015r.  oraz 06.11.2015r.  ul. Murckowska  nie będzie przejezdna (planowane asfaltowanie nawierzchni).

 

Wieczornica
2015-11-04

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach serdecznie zaprasza na Wieczornicę z okazji Dnia Niepodległości, która odbędzie się w dniu 12 listopada 2015 r. o godzinie 19.00 w sali audiowizualnej na Placu farskim.

Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta na miesiąc listopad  2015r.
2015-11-03

Poniżej przedstawiamy harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta na miesiąc listopad 2015 r.

VI Powiatowe  zawody modeli Samochodowych Rc Lędziny 2015
2015-11-03

W dniu 31.10.2015 na hali sportowej Fundacji w Lędzinach odbyły się VI Powiatowe zawody modeli samochodów zdalnie sterowanych Rc. W zawodach uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego oraz miast zaprzyjaźnionych Tychów i Mysłowic.

dzisiaj: 18 lipca 2024
imieniny:
Szymona, Erwina
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę