Newsletter

Archiwum: 2013 marzec

Musical
2013-03-26

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza na „Pomstę", czyli Zemstę po Śląsku. „Pomsta" to musical, który powstał na podstawie „Zemsty" Aleksandra Fredry. Aktorzy grający w sztuce mówią gwarą śląską. Libretto napisał Marian Makula. O tym śląskim hicie musicalowym jest coraz głośniej.

Wsparcie dla osób podejmujących działalność gospodarczą
2013-03-26

Przypominamy, iż jest możliwość skorzystania z jednorazowej preferencyjnej pożyczki dla osób fizycznych mieszkających, uczących się lub pracujących na terytorium województwa śląskiego i małopolskiego, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Kwota pożyczki to od 10.000,00 zł do 50.000,00 zł przyznawana na okres do 5 lat.


Dotacje dla firm działających na terenach wiejskich
2013-03-26

Przypominamy, iż w marcu i kwietniu 2013 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabory wniosków na inwestycje w ramach PROW 2007 - 2013:

Praca doktorska o powiecie
2013-03-22

Z przyjemnością informujemy, że 12 marca pracownik Urzędu Miasta Mariola Jaromin obroniła pracę doktorską na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.Big Budo na Mistrzostwach w Holandii
2013-03-21

16 marca br. odbyły się Otwarte Mistrzostwa Holandii Juniorów i Seniorów w Formach Sztuk Walki Federacji IBF w Dalfsen. W zawodach uczestniczyło około 1000 zawodników w dyscyplinach Sambo, Judo i karate z następujących państw: Austrii, Belgii, Czech, Francji, Wielkiej Brytanii, Węgier, Litwy, Holandii, Polski, Niemiec, Szkocji, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainy. Nie zabrakło również naszej repreztacji z Big Budo.

 

Filia biblioteka nieczynna
2013-03-21

Od 25 do 29 marca filia Miejskiej Biblioteki będzie nieczynna . W tych dniach w placówce przeprowadzony zostanie remont (wymiana okien).

Za utrudnienia przepraszamy.

Ostrzeżenie meteorologiczne: intensywne opady śniegu
2013-03-21
Wojewódzkei Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach informuje, że CBPM IMiGW PIB Oddział w Krakowie wydało Ostrzeżenie nr 29 z dnia 21.03.2013 dot. wystąpienia zjawiska: intensywne opady śniegu.
Kapituła przyznała Clemensy `2012
2013-03-21

Romuald Kubiciel - nauczyciel, historyk - heraldyk, popularyzator dziejów Śląska, Jan Wieczorek wybitny działacz społeczny, poeta, malarz, rzeźbiarz i medalier oraz Chór Jutrzenka działający przy parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Bojszowach zostali laureatami Nagrody Starosty Bieruńsko - Lędzińskiego w dziedzinie kultury Clemens Ad` 2012.

Wystawa Agaty Wojtali
2013-03-21

Ponad 60 osób uczestniczyło w otwarciu wystawy młodej lędzinianki Agaty Wojtali - Kubeckiej, która odbyła się 10 marca w Domu Kultury „Sokolnia" w Imielinie.

Wstrzymanie się z zakupem pojemników na odpady komunalne
2013-03-20

Szanowni Mieszkańcy!

Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach która weszła w życie 6 marca umożliwiła gminom przejęcie obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady komunalne, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Zagadnienie to w najbliższym czasie będzie rozpatrywane przez Radę Miasta.

Zakaz stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora
2013-03-19

W związku z wejściem w życie w dniu 28 stycznia br. dwóch rozporządzeń Rady Ministrów zakazujących stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora została przygotowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogólnopolska kampania informacyjna mająca na celu dotarcie do rolników, producentów rolnych, organizacji społecznych i ekologicznych, oraz szeroko rozumianego środowiska rolniczego informacją o wprowadzonych w Polsce zakazach.

Strażacy ochotnicy
2013-03-19

W marcu 25-osobowa grupa strażaków uczestniczyła w szkoleniach, które w budynku lędzińskiej remizy przez 3 weekendy prowadziła kilkuosobowa grupa instruktorów z Biura Kadr Medycznych w Katowicach.

Spotkanie z Józefem Kłykiem
2013-03-19

17 marca w sali widowiskowej „Piast" odbyła się projekcja filmu  pt. „Dwaj z Teksasu" połączona ze spotkaniem autorskim z reżyserem  Józefem Kłykiem.

Ostrzeżenie meteorologiczne: oblodzenie
2013-03-19

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach informuje, że CBPM IMiGW PIB Oddział w Krakowie wydało Ostrzeżenie nr 28 z dnia 19.03.2013 dot. wystąpienia zjawiska: oblodzenie

Zawiadomienie o  posiedzeniu XXXIII sesji Rady Miasta Lędziny
2013-03-18

Przewodnicząca Rady Miasta Lędziny informuje, że XXXIII sesja Rady Miasta Lędziny VI kadencji została zwołana na dzień 20 marca 2013r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) 

 

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
2013-03-18
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych od godz. 7.30 dnia 18.03.2013 do godz. 7.30 dnia 19.03.2013r. dla województwa śląskiego.
Ukazał się nowy numer Lędziny teraz!
2013-03-18

Ukazał się nowy numer biuletynu informacyjnego „Lędziny teraz!" . W numerze m.in. fakty i opinie dotyczące sprawy asfaltowni, artykuł o nowych stawkach za wodę i ścieki, relacja z ferii zimowych w mieście, sylwetki lędzińskich przedsiębiorców, informacja o realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny" , harmonogram prac budowy kanalizacji, wiadomości kulturalne i sportowe i wiele innych.

 

Zaproszenie do XX edycji Śląskiego Śpiewania
2013-03-14

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny oraz Związek Górnośląski serdecznie zapraszają do udziału w jubileuszowej XX edycji Regionalnego Przeglądu Pieśni "Śląskie Śpiewanie" im. prof. Adolfa Dygacza.

 

Projekt
2013-03-13

Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli rozpoczyna realizację projektu „Śląskie! - w stronę Słońca". Projekt jest skierowany do pracowników, właścicieli, współwłaścicieli mikro i małych przedsiębiorstw zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w zakresie instalacji i eksploatacji urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), do zastosowań gospodarstwach domowych, w tym kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła.

Walne zebranie strażaków ochotników
2013-03-13

3 marca, w jednostce OSP odbyło się walne zebranie sprawozdawcze. W czasie spotkania nie tylko podsumowano ubiegły rok, ale także uhonorowano wyróżniających się jej członków. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych oraz Państwowej Straży Pożarnej w Tychach.Zaproszenie na konferencję Fenomen śląskiej przedsiębiorczości
2013-03-12

14 marca w sali widowiskowej „Piast" w Lędzinach odbędzie się konferencja pod nazwą „Fenomen śląskiej przedsiębiorczości", której organizatorami są Starosta Bieruńsko - Lędziński Bernard Bednorz, Burmistrz Miasta Wiesław Stambrowski oraz Radny Województwa Śląskiego Piotr Czarnynoga .

 

 

 

Walne zebranie członków Lędzińskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
2013-03-11

26 lutego br. w sali widowiskowej „Piast" odbyło się walne zgromadzenie członków stowarzyszenia, w którym wzięło udział 87 jego członków. Obradom przewodniczył pan Jerzy Kozłowski.

Koncert pieśni wielkopostnych w kościele Matki Bożej Różańcowej
2013-03-11

3 marca w kościele Matki Bożej Różańcowej odbył się koncert pieśni wielkopostnych w wykonaniu lędzińskiego zespołu kameralistów „Pro Arte et Musica" pod kierunkiem Marii Zuber.Zmiana lokalizacji Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych
2013-03-08

Informujemy, że od 6 marca 2013r. uległa zmianie siedziba Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych, który został przeniesiony z budynku przy ul. Lędzińskiej 47, do budynku Urzędu Miasta, ul.Lędzińska 55 - II piętro, pokój 201.

Wyjazd na Misterium Męki Pańskiej
2013-03-08
Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach organizuje wyjazd na Misterium Męki Pańskiej w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie w dniu 21 marca (czwartek).
Ostrzeżenie meteorologiczne: oblodzenie
2013-03-08

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzsowego  w Katowicach informuje, że CBPM IMiGW PIB Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie nr 21 z dnia 08.03.2013 dot. wystąpienia zjawiska: oblodzenie.

Zaproszenie na spotkanie autorskie
2013-03-07

Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z redaktorem Janem Mazurkiewiczem  pt. "O niej w literaturze".

Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny Zima w obiektywie
2013-03-07

W dniu 6 marca 2013r. rozstrzygnięto konkurs fotograficzny pt. „Zima w obiektywie" zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury. Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący Józef Brom, członkowie: Małgorzata Jędrzejczyk, Urszula Klyczka, Alicja Urbańczyk, Jan Kasprzyk przyznała następujące miejsca:

 

 

 

Zaproszenie na projekcję filmu Dwaj z Teksasu
2013-03-06
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na projekcję filmu Józefa Kłyka "Dwaj z Teksasu", która odbędzie się 17 marca o godz. 18.00 w sali widowiskowej "Piast".
Miejski Ośrodek Kultury - program imprez na marzec 2013
2013-03-06
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na imprezy, spotkania, wystawy, warsztaty, koncerty, projekcje filmowe oraz zajęcia stałe planowane w marcu 2013 roku. Aktualny program imprez dostępny jest również na stronie www.mokledziny.pl
Szanowni Mieszkańcy!
2013-03-06
Informujemy, że druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać w punkcie konsultacyjnym zlokalizowanym na parterze w holu głównym Urzędu Miasta Lędziny przy ulicy Lędzińskiej 55 oraz ze strony internetowej www.ledziny.pl . 
Zawiadomienie o dyżurach radnych
2013-03-06

Przewodnicząca Rady Miasta Lędziny VI kadencji zawiadamia, że w miesiącu marcu 2013 roku w okręgach wyborczych odbędą się dyżury radnych miasta Lędziny:

Szkolenie sędziów cyklu Trial 4 x 4
2013-03-05

Offroad i wszelkie jego odmiany są coraz bardziej popularną formą aktywnego wypoczynku, a jedną z konkurencji Offroad'owych jest Trial 4X4. We współpracy z UM Lędziny oraz stowarzyszeniem Klub Kajman zapraszam do wzięcia udziału w programie profilaktycznym: „Szkolenie Sędziów cyklu TRIAL 4x4"

 

Zaproszenie na warsztaty
2013-03-05

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na warsztaty "Racjonalne żywienie, odchudzanie, suplementy:korzyści i zagrożenia".

Zaproszenie na spotkanie autorskie z Alicją Zdziechiewicz
2013-03-05
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na spotkanie z Alicją Zdziechiewicz "O czym nie mówią nam poloniści".
8 kwietnia rusza kwalifikacja wojskowa
2013-03-04

W dniach od 8 do 11 kwietnia 2013r. oraz 23 kwietnia 2013r. (kobiety wytypowane przez WKU w Tychach) w Powiatowym Centrum Społeczno - Gospodarczym, przy ul. Lędzińskiej 24 zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób podlegających temu obowiązkowi, a zamieszkałych na terenie naszego miasta.Konkurs -  Świat, jaki lubisz
2013-03-04

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli informuje o konkursie „Świat, jaki lubisz".

Ogłoszenie
2013-03-01

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi składania wypełnionych deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości informujemy, że wzór deklaracji przyjęty uchwałą Rady Miasta z dnia 31 stycznia nie jest jeszcze prawomocny (nie nastąpiło opublikowanie w Dzienniku Urzędowym województwa śląskiego).

 

Konkurs plastyczny - Ja w moim mieście
2013-03-01

Miejski Ośrodek Kultury organizuje konkurs plastyczny pod nazwą "Ja w moim mieście" . Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów.

Ziemia przy drodze S1 wraca do miasta
2013-03-01

28 lutego miasto podpisało w Tychach akt notarialny ze spółką Drog-Bud z Lubojenki koło Częstochowy, na mocy którego miasto zakupiło liczący 5,9235 ha powierzchni teren położony w Hołdunowie przy drodze S1, na którym miała powstać wytwórnia mas bitumicznych.

dzisiaj: 17 lipca 2024
imieniny:
Anety, Bogdana
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę