Newsletter

Zawiadomienie o Sesji Rady Miasta

2013-09-20

Przewodnicząca Rady Miasta informuje, że XL Sesja Rady Miasta Lędziny VI kadencji odbędzie się 26 września 2013 r. o godz. 16 00  w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.  Lędzińskiej 55 (sala 011).

 

 

 

 

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 29 sierpnia 2013 roku oraz z XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 16 września 2013 roku.

  4. Informacja Prezesa Spółki „Partner” na temat stanu zaawansowania prac przy kanalizacji gminy Lędziny.

  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.

  6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.

  7. Interpelacje i zapytania radnych.

  8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

  9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w latach 2013 - 2015;

b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego,

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2013 – 2022,

d) zmian w budżecie miasta na 2013 rok,

e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego,

f) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego,

g)wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Hołdunowskiej 70 w Lędzinach,

h) apelu o dokonanie regulacji ustawowych zmieniających zasady realizacji zadania własnego gminy „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie”.

10. Informacje.

11.Zakończenie.

 

dzisiaj: 1 lipca 2022
imieniny:
Haliny, Mariana
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę