Newsletter

Zawiadomienie o sesji Rady Miasta

2012-10-19

Informujemy, że 25 października 2012 r. o godz. 1500 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.  Lędzińskiej 55 (sala 011) odbędzie się XXVII  SESJA  RADY  MIASTA  LĘDZINY  VI  KADENCJI

 

 

Proponowany porządek sesji: 

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miasta Lędzinyz dnia 27 września 2012 roku.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie miasta na 2012 rok;

b) przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego, Ułańskiej i Fredry w Lędzinach";

9. Podjęcie obwieszczeń w sprawie:

a) obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr CLXXXIX / 01 / 01 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.01.2001 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna;

b) obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIX / 165 / 04 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.11.2004 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury.

10. Informacje.

11. Zakończenie.

dzisiaj: 3 marca 2024
imieniny:
Kunegundy, Maryny
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę