Newsletter

Zawiadomienie o sesji Rady Miasta

2010-12-08

Przewodniczący Rady Miasta Lędziny zawiadamia, że II sesja Rady Miasta Lędziny VI kadencji została zwołana na dzień 9 grudnia 2010 r. o godz. 16.00  w Urzędzie Miasta Lędziny przy  ul.  Lędzińskiej 55 (sala 011)

 

 

 

 

Proponowany porządek sesji: 

 • Otwarcie Sesji.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Ślubowanie Burmistrza Miasta Lędziny VI Kadencji.
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
 • a) Wyboru członków Komisji Rewizyjnej;
 • b) Wyboru członków Komisji Stałych Rady Miasta;
 • c) Określenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lędziny Wiesława Stambrowskiego;
 • d) Zmiana uchwały nr LXVIII / 451 / 10 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lędziny.
 • Przyjęcie protokołów z LXIX Sesji Rady Miasta V Kadencji z dnia 27.10.2010 roku oraz z LXX Sesji Rady Miasta V Kadencji z dnia 08.11.2010 roku.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 • Informacje.
 • Zakończenie.
dzisiaj: 3 marca 2024
imieniny:
Kunegundy, Maryny
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę