Newsletter

Zapytanie ofertowe - Usługa zaprojektowania, stworzenia, utrzymania, administrowania i aktualizacji strony internetowej dla projektu "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie lędziny"

2015-04-10

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na usługę zaprojektowania, stworzenia, utrzymania, administrowania i aktualizacji strony internetowej dla projektu "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie lędziny" w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion".

Wybór oferty:

BetterIT,
ul. Zawiła 61,

30-390 Kraków

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym; wybrana oferta jest najkorzystniejsza według zastosowanego kryterium oceny ofert tj. ceny jednostkowej brutto.


Wyboru oferty dokonano w dniu 20.04.2015 r., umowa zostanie zawarta w terminie 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

dzisiaj: 3 marca 2024
imieniny:
Kunegundy, Maryny
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę