Newsletter

Ankieta - badanie poziomu satysfakcji klienta

A N K I E T A

BADANIE POZIOMU SATYSFAKCJI KLIENTA Z USŁUG
ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA LĘDZINY

Szanowni Państwo,
W celu właściwej realizacji zadań Polityki Jakości przez Urząd Miasta Lędziny oraz dla zapewnienia osiągnięcia podstawowego celu Urzędu, jakim jest zaspokajanie potrzeb i spełnianie oczekiwań mieszkańców miasta, zwracam się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Państwa opinie, uwagi i wnioski będą nam pomocne w usprawnieniu świadczonych usług.

Burmistrz Miasta Lędziny1. Wydział/Referat/samodzielna komórka organizacyjna:
2. Rodzaj sprawy załatwianej przez Panią/Pana w urzędzie:
3. Czas załatwienia sprawy:
w ciągu 1 dnia
2 - 7 dni
8 - 14 dni
15 - 30 dni
powyżej 30 dni
4. Ocena sposobu załatwienia sprawy:
bardzo dobrze
dobrze
zadowalająco
dostatecznie
niedostatecznie
źle
5. Kryteria oceny:
POZYTYWNE:
miła, szybka obsługa
załatwienie spraw w jednym miejscu
kompetencja pracownika
wyczerpująca informacja
NEGATYWNE:
nieuprzejmość pracownika
długa kolejka
niekompetencja pracownika
brak informacji
6. Uwagi i propozycje::
dzisiaj: 18 lipca 2024
imieniny:
Szymona, Erwina
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę