Newsletter

Ślubowanie klas pierwszych w PZS

2013-11-06

19 października w Powiatowym Zespole Szkół odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Wcześniej pierwszoklasiści uczestniczyli we mszy św. w ich intencji w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej, którą odprawili ks. Proboszcz Henryk Sontag i księża katecheci Mirosław Banaś i Adam Jureczko.

 

Uroczystość ślubowania rozpoczęła się apelem przed frontem szkoły, podczas którego uczniowie klasy pierwszej policyjno – wojskowej zademonstrowali układ marszowy. Następnie dyrektor szkoły Ewa Matusik powitała oficjalnych gości, po czym odśpiewano hymn państwowy i uczczono pamięć poległych oraz zamordowanych na służbie żołnierzy, policjantów i strażaków minutą ciszy.

Uczniowie sześciu klas pierwszych złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkolny, po czym przedstawiciele klas mundurowych otrzymali tradycyjne chusty z herbem powiatu bieruńsko-lędzińskiego, ufundowane przez Radę Rodziców i Starostwo Powiatowe – klasa policyjna w kolorze stalowo-szarym, natomiast klasa wojskowa w kolorze zielonym.

Z kolei starosta Bernard Bednorz w towarzystwie dyrektor Matusik wręczył grupie uczniów starszych klas mundurowych, wyróżnionej za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,   dyplomy z tytułem kadeta.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście poseł Marek Wójcik oraz starosta Bernard Bednorz.

Po zakończeniu uroczystości uczniowie i goście udali się na poczęstunek.

dzisiaj: 3 marca 2024
imieniny:
Kunegundy, Maryny
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę