Newsletter

Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

Samodzielne stanowisko ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji – wykaz zadań:

1. w zakresie informatyki:

 1. organizacja i zapewnienie ciągłości pracy sieci komputerowej oraz urządzeń sieciowych,
 2. dysponowanie zasobami sieci komputerowej; administracja sieci,
 3. zabezpieczenie danych przez prowadzenie stałej archiwizacji danych,
 4. konfiguracja systemu zgodnie z aktualnymi potrzebami,
 5. integracja sprzętu z oprogramowaniem sieciowym i aplikacjami użytkowymi,
 6. nadzorowanie prawidłowości działania, stanu technicznego, eksploatacji oraz należytej konserwacji urządzeń komputerowych i oprogramowania,
 7. określanie aktualnych potrzeb w zakresie komputeryzacji - prowadzenie nadzoru zakupów sprzętu, komputerowego i oprogramowania dla potrzeb urzędu,
 8. bieżąca współpraca z innymi wydziałami Urzędu w celu wprowadzania oraz eksploatacji systemów komputerowych wspomagających zarządzanie i pracę urzędu,
 9. koordynacja prac wdrożeniowych i instalacyjnych prowadzonych przez firmy obce,
 10. zapewnienie ochrony systemów informatycznych przed dostępem niepowołanych osób,
 11. szkolenie pracowników w zakresie obsługi programów komputerowych,


2. w zakresie bezpieczeństwa informacji:

 1. udział w określaniu polityki bezpieczeństwa informacji,
 2. pomoc w opracowaniu i aktualizacji instrukcji postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych,
 3. pomoc przy określaniu indywidualnych zakresów obowiązków i odpowiedzialności osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych,
 4. nadzór nad tworzeniem i składowaniem kopii bezpieczeństwa systemów baz danych osobowych,
 5. identyfikowanie i przeanalizowanie zagrożeń i ryzyka, na które narażone są dane osobowe,
 6. monitorowanie systemu zabezpieczeń danych osobowych,
 7. sygnalizowanie Burmistrzowi lub właściwym Naczelnikom i Kierownikom wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.
dzisiaj: 3 marca 2024
imieniny:
Kunegundy, Maryny
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę