Newsletter

Referat Spraw Obywatelskich

Do zadań i kompetencji Referatu Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

 • w zakresie ewidencji ludności:
  • prowadzenie i aktualizacja rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy,
  • prowadzenie rejestru byłych mieszkańców,
  • prowadzenie rejestru cudzoziemców,
  • prowadzenie spraw zameldowania i wymeldowania mieszkańców,
  • sporządzanie spisów wyborców,
  • koordynowanie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów do parlamentu, na urząd Prezydenta RP, do organów samorządu terytorialnego, wyborów burmistrza oraz referendum,
  • sporządzanie wykazów mieszkańców dla potrzeb urzędów i innych instytucji,
  • wydawanie poświadczeń zamieszkania i innych zaświadczeń z akt ewidencji ludności,
  • udzielanie pisemnych informacji adresowych na wniosek organów ścigania, sądów, WKU i innych instytucji,
  • współpraca w zakresie ewidencji ludności z Centralnym Biurem Adresowym w Warszawie, RCI PESEL (Rządowym Centrum Informatycznym), prokuraturą, sądami,
  • prowadzenie archiwum w zakresie ewidencji ludności,
  • sporządzanie sprawozdań z zakresu ewidencji ludności,
  • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie ewidencji ludności,
 • w zakresie dowodów osobistych:
  • przyjmowanie wniosków,
  • sporządzanie formularzy, przekazywanie ich do centrum personalizacji dokumentów,
  • odbiór i wydawanie dowodów osobistych,
  • prowadzenie archiwum w zakresie dowodów osobistych
  • prowadzenie korespondencji w zakresie dowodów osobistych,
  • udostępnianie akt z teczek osobowych organom ścigania,
  • rozliczanie pobranych formularzy dot. dowodów osobistych,
 • w zakresie spraw wojskowych i porządku publicznego:
  • sporządzanie wykazów osób przedpoborowych,
  • współdziałanie z Inspektorem ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego... w zakresie prowadzenia aktualizacji rejestru poborowych,
dzisiaj: 3 marca 2024
imieniny:
Kunegundy, Maryny
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę