Newsletter

Archiwum: 2015 styczeń

Turniej o Puchar Burmistrza Miasta
2015-01-30

W dniu 31.01.2015 roku, na hali Centrum-Sportowo-Rekreacyjnym w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 14, od godz. 8.00 do 14.00 zostanie rozegrany I Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Lędziny.

 

Nowoczesna pracownia endoskopii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach
2015-01-30

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach powstała nowoczesna pracownia endoskopii. Zastąpiła ono dwie przestarzałe pracownie endoskopowe funkcjonujące dotąd przy Oddziale Chorób Wewnętrznych i Oddziale Chirurgii Ogólnej.

 

XV Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców
2015-01-30

29 stycznia Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel wzięła udział w piętnastym Noworocznym Spotkaniu Przedsiębiorców zrzeszonych w Okręgowej Izbie Przemysłowo - Handlowej. W spotkaniu uczestniczyło ponad dwustu przedstawicieli regionalnych środowisk biznesu, polityki oraz kultury, w tym poseł na sejm Marek Wójcik, prezydent Tychów Andrzej Dziuba oraz radny Sejmiku Województwa Śląskiego Michał Gramatyka.

 

Starosta bieruńsko - lędziński bierze udział w pracach Międzyresortowego Zespołu do spraw Wzmocnienia Potencjału Przemysłowego Śląska
2015-01-30

27 stycznia w Katowicach odbyło się spotkanie reprezentantów gmin i powiatów samorządu województwa śląskiego, na którym omówiono najważniejsze oczekiwania strony samorządowej wobec powstającego programu reindustrializacji Śląska i Małopolski oraz pomysły na poprawę kondycji gospodarczej województwa śląskiego.

Ostrzeżenie meteorologiczne: oblodzenie
2015-01-30

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed oblodzeniem w dniach 30-31 stycznia 2015 roku.

Zapytanie ofertowe o cenę
2015-01-30

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjno - pamiątkowej w ramach projektu pn. „System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Lędziny” w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Promocja Noworocznego Koncertu Talentów w Szkole Podstawowej Nr 3
2015-01-29

27 stycznia 2015r. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Pani Małgorzata Szeligiewicz wraz z uczennicą klasy I Blanką Michalską odwiedziły Panią Burmistrz Krystynę Wróbel. Podczas wizyty Pani Dyrektor opowiedziała o nowym wydarzeniu artystycznym. Miało ono miejsce w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lędzinach i na stałe wpisze się w cykl imprez tejże placówki.

Warsztaty rękodzielnicze
2015-01-29

Miejski Ośrodek Kultury, Zielona Manufaktura, Craft Bazar zapraszają do udziału w warsztatach rękodzielniczych, które odbędą się 9 lutego od godz. 17.00 na Placu Farskim w Lędzinach.

Bezpłatne porady prawne
2015-01-29

Informujemy, że od sierpnia 2014r. w Starostwie Powiatowym w Bieruniu udzielane są bezpłatne porady prawne dla mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego.

Zaproszenie na wykład Alojzego Lysko
2015-01-28

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na wykład Alojzego Lysko pt."Język górnosląski to język naszych serc".

Walentynkowa Biesiada Śląska z Mirkiem Jędrowskim i Masztalskimi
2015-01-28

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na Walentynkową Biesiadę Śląską z Mirkiem Jędrowskim i Masztalskimi 15 lutego o godz. 17.00 w sali widowiskowej "Piast" .

Wyjazd na spektakl Boening Boening
2015-01-28

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach organizuje wyjazd na spektakl zrealizowany w ramach projektu Scena Inicjatyw Aktorskich "Boening Boening" do teatru Zagłębia w Sosnowcu w dniu 8 marca 2015r.

Usuwanie azbestu zeskładowanego na posesji
2015-01-27

Zarząd Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego informuje, iż uchwałą nr 51/05 z dnia 26 stycznia 2015r. uchwalił „Zasady odbioru i unieszkodliwiania zeskładowanych odpadów zawierających azbest z nieruchomości będących własnością osób fizycznych zwane dalej „zasady odbioru”.

 

Informacja o zwołaniu V Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Lędziny VII kadencji
2015-01-27

Informujemy, że w dniu 29 stycznia 2015 r. o godz. 1600   w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.  Lędzińskiej 55 (sala 011) odbędzie się V Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Lędziny VII kadencji.

 

 

 

 

Zaproszenie na spotkanie autorskie z Czesławem Ryszką
2015-01-26

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lędzińskiej zaprasza mieszkańców Lędzin na spotkanie autorskie z panem Czesławem Ryszką, które odbędzie się 28 stycznia 2015r. w sali konferencyjnej na Placu Farskim.

Bezpłatne badania mammograficzne
2015-01-23

 

W lutym mammobus odwiedzi powiat bieruńsko-lędziński. Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Program jest jednym z Narodowych Programów Zwalczania Chorób Nowotworowych. 

 

 

 

 

Uwaga Mieszkańcy - zmiana administratora budynków komunalnych
2015-01-23

1 stycznia 2015r.  został powołany Miejski Zarząd Budynków, który przejął administrowanie budynkami komunalnymi od firmy PPHU Machul - Maciej Machul.

 

Tańsza woda w Lędzinach
2015-01-23

W dniu 22 stycznia br. Rada Miasta Lędziny podjęła Uchwałę Nr IV/29/15 w sprawie zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

 

Mieszkańcu możesz sam obniżyć cenę wody
2015-01-23

Jak skorzystać  z e-faktury  wraz z  e-odczytem  w Rejonowym Przedsiębiorstwie  wodociągów  i Kanalizacji w Tychach.

 

 

Informacja dla mieszkańców
2015-01-20

Uprzejmie informujemy, że z powodu nieobecności w pracy w dniu 26.01. br. burmistrz miasta Krystyna Wróbel nie będzie przyjmowała mieszkańców w ramach skarg i wniosków.

Z wizytą u jubilatki
2015-01-20

Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel wraz z kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Renatą Ścierską odwiedziła jubilatkę Panią Weronikę Szczepanek, mieszkankę Goławca, która 12 stycznia obchodziła 90. urodziny. Oprócz życzeń solenizantka otrzymała list gratulacyjny, kwiaty oraz okolicznościowy upominek.

SMS-owy system powiadamiania mieszkańców
2015-01-20

Urząd Miasta uruchomił system powiadamiania mieszkańców o ważnych sprawach i wydarzeniach za pomocą sms-ów.

 

 

Zaproszenie na spotkanie informacyjne - nowe zasady sporządzania i przekazywania przez płatników informacji o dochodach osób fizycznych
2015-01-19

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach zaprasza w dniu 20 stycznia 2015r. o godz. 1000 na spotkanie informacyjne. Temat spotkania: Nowe zasady sporządzania i przekazywania przez płatników informacji o dochodach osób fizycznych obowiązujące od 1 stycznia 2015r. - wprowadzone ustawą z dnia 26 września 2014r. ( Dz. U. z 2014r. poz. 1563).

              

             

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miasta
2015-01-16

Informujemy, że w dniu 22 stycznia 2015 r. o godz. 1600  w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.  Lędzińskiej 55 w sali 011 odbędzie się IV  sesja  Rady Miasta  Lędziny VII  KADENCJI

 

 

Zaproszenie na Walentynkową Biesiadę Śląską
2015-01-16

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na Walentynkową Biesiadę Śląską z Mirosławem Jędrowskim i Masztalskimi 15 lutego 2015 o godzinie 17.00 w sali widowiskowej "Piast".

Bezpłatne porady prawne
2015-01-15

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie obecnie w celu utrzymania trwałości osiągniętych rezultatów do dnia 30 czerwca 2015r.  prowadzić będzie Punkty Poradnictwa Obywatelskiego (PPO), jako kontynuację  realizowanego  projektu: „Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego sposobem na wzmocnienie struktur administracji publicznej”  w okresie od dnia 01.07.2009r. – do 30.06.2012r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE  PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO
2015-01-15

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż 2 tablic informacyjno – pamiątkowych w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Budowa infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew w Lędzinach w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu”,

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lędzinach
2015-01-13

11 stycznia w naszym mieście odbył się 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Środki zebrane podczas finału przeznaczone będą dla podtrzymania wysokich standardów leczenia na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów. Tradycyjnie już od wczesnych godzin porannych na terenie miasta pojawili się wolontariusze uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół, którzy zbierali pieniądze do specjalnych puszek. Aktualna kwota podana przez lędziński sztab WOŚP wynosi 45.771,13 zł .

 

Odwiedziny jubilatki
2015-01-12

W piątek 9 stycznia burmistrz miasta Krystyna Wróbel wraz z kierownik USC Renatą Ścierską odwiedziła Panią Martę Tomanek, która w tym roku obchodziła swoje 95 urodziny. Z okazji wyjątkowych urodzin jubilatce wręczono kosz okolicznościowy i list gratulacyjny.

 

Tragedia - pożar domu przy ul. Paderewskiego
2015-01-12

10 stycznia br. około godziny 19.00 KM PSP w Tychach otrzymała wezwanie o pożarze w  budynku mieszkalnym w Lędzinach  przy ul. Paderewskiego. Na miejsce zdarzenia przybyły zastępy następujących Jednostek Straży Pożarnej:

 

Zakończenie projektów realizowanych przez Zespół Szkół i SP 1
2015-01-08

Gmina Lędziny zakończyła realizację dwóch projektów mających na celu kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkolnego. Oba projekty zostały zrealizowane dzięki wsparciu rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w  województwie śląskim w 2014 roku dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt
2015-01-08

W 2015 roku, tak jak w roku poprzednim, Gmina Lędziny podpisała umowę  z Gabinetem Weterynaryjnym ANIMAL-VET  „ZASOLE” z siedzibą w Oświęcimiu przy  ul. Grabarskiej 10 na całodobową usługę wyłapywania, transportu bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt, oddanie prawowitemu właścicielowi lub przekazanie do adopcji.

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne: zawieje i zamiecie śnieżne
2015-01-08

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi w dniu od godz. 22:00 dnia 08.01.2015 do godz. 08:00 dnia 09.01.2015.

Zapytanie ofertowe dla projektu pn:
2015-01-07

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację szkolenia dla projektu pn: "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny" w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion".

23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2015-01-05

11 stycznia w sali Piast odbędzie się 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Przyznano stypendia sportowe
2015-01-02

W dniu 19.12.2014r. Sportowa Komisja Stypendialna dokonała oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium sportowego Burmistrza Miasta Lędziny na rok 2015. Zweryfikowała również wyniki sportowe osiągnięte przez zawodników.

dzisiaj: 18 lipca 2024
imieniny:
Szymona, Erwina
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę