Newsletter

Gimnazja

Budynek Gimnajzum nr 1 w Lędzinach

Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka

43-143 Lędziny, ul.Pokoju 29
tel.: (32) 326 64 56
e-mail: sekretariat@g1ledziny.pl

Internet: www.g1ledziny.pl

dyrektor szkoły: mgr Anna Pikuła

 

Szkoła posiada z roku na rok unowocześnianą bazę dydaktyczną:

 • dwie pracownie internetowe,

 • dwie pracownie języków obcych,

 • Centrum Informacji Multimedialnej,

 • świetlicę ze stanowiskami komputerowymi,

 • pracownie specjalistyczne (fizyka, chemia, biologia),

 • małą salkę gimnastyczną i siłownię,

 • redakcję szkolnej gazety,

 • radiowęzeł.

W ofercie dydaktycznej szkoły są:

 • dwa języki obce (angielski i niemiecki); jeden jako obowiązkowy, drugi ponadobowiązkowy,

 • zwiększona ilość godzin informatyki,

 • autorski program „matematyka z komputerem",

 • autorski program „My na WF ćwiczymy inaczej" z nowoczesnym sprzętem rekreacyjno - gimnastycznym.

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Dbając o wszechstronny rozwój naszych uczniów oferujemy im również szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych:

 • trzy sekcje Szkolnego Koła Sportowego,

 • koło szachowe,

 • koło dziennikarskie,

 • koło teatralne,

 • koło taneczne,

 • sekcja gimnastyczna,

 • koło muzyczne,

 • zajęcia „Ortograffiti"

 • koła przedmiotowe.

W szkole działa zespół taneczny At Full Speed, jest wydawana szkolna gazeta „Szpila", a także bardzo aktywnie działa Koło języka niemieckiego z własną sekcją artystyczną. Na bazie współpracy z Ośrodkiem Błogosławiona Karolina w szkole powstała grupa wolontariuszy pracująca z wychowankami tego Ośrodka.

Nasza szkoła jest organizatorem cyklicznych konkursów o zasięgu powiatowym:

 • Festiwalu Muzyki i Tańca (powiat i Tychy),

 • Turnieju Wiedzy Matematyczno-Ekonomicznej,

 • Konkursu Języka Niemieckiego.

W Gimnazjum zatrudniony jest pedagog i logopeda. Prowadzone są zajęcia preorientacji zawodowej i warsztaty pomagające w wyborze szkoły i zawodu.

Kontakty z rodzicami nie ograniczają się do zebrań klasowych; podczas comiesięcznych konsultacji można porozmawiać ze wszystkimi uczącymi w szkole. Rodzice są również zapraszani na szkolne imprezy, a także biorą udział w ich przygotowaniu.

W gimnazjum działa Rada Młodzieży i Rada Rodziców. Dzięki ich zaangażowaniu życie szkoły jest barwniejsze i wypełnione dodatkowymi imprezami i atrakcjami. Rada Rodziców w latach 2002/2003 ufundowała szkole sztandar, a także sfinansowała zakup sprzętu do monitoringu wizyjnego szkoły.

 

 

 

Budynek Gimnajzum Nr 2 w Lędzinach

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2  im. Gustawa Morcinka

43-143 Lędziny, ul. Hołdunowska 72
tel.: (32) 216 70 93, 326 72 79

e-mail: gim2led@interia.pl 
www.gim2led.neostrada.pl/

liczba uczniów: 222

liczba oddziałów: 10

dyrektor szkoły: mgr Lidia Ciepły - Bugara

 

W celu zapewnienia uczniom wszechstronnego rozwoju intelektualnego i fizycznego szkoła posiada:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową i pedagogiczną,

 • oddziały integracyjne na wszystkich poziomach nauczania,

 • dobrą bazę i wyposażenie szkoły,

 • trzy pracownie internetowe,

 • bibliotekę z centrum multimedialnym,

 • salę gimnastyczną,

 • salę rehabilitacyjną

 • świetlicę i stołówkę szkolną,

 • możliwość nauki dwóch języków obcych,

 • szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych.

Uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności na zajęciach pozalekcyjnych. Dla nich działają wszystkie koła przedmiotowe i językowe, dziennikarskie, teatralne, kabaret, koło ekologiczne, turystyczne, regionalne, klub dyskusyjny czy Europejski Klub Gimnazjalny. Działa również Szkolny Klub Sportowy, koło szachowe, a dla zainteresowanych sztuką pracuje koło plastyczno-techniczne i zespół wokalno-instrumentalny Moderato. Uczniom mającym problemy z przyswojeniem wiedzy i umiejętności oferowana jest pomoc na zajęciach wyrównawczych.

Wychowankowie szkoły otoczeni są opieką pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa i rehabilitanta. Prowadzone są zajęcia terapeutyczne, rewalidacyjne, preorientacji zawodowej. Organizowane są warsztaty psychologiczne, które pomagają uczniom niezdecydowanym wybrać właściwą szkołę na dalszy etap kształcenia. W szkole działa Rada Rodziców, która czynnie uczestniczy w życiu gimnazjum. Placówka stwarza warunki do częstych kontaktów rodziców

z nauczycielami poprzez comiesięczne godziny informacyjne. W czasie konsultacji rodzice mogą kontaktować się nie tylko z wychowawcą klasy ale również z wszystkimi uczącymi.

budynek Zespołu Szkół w Lędzinach

Zespół Szkół - Gimnazjum nr 3
43-144 Lędziny, ul.Goławiecka 36
tel.: (32) 216 74 35
e-mail: sp4lego@poczta.onet.pl

 

dyrektor szkoły: mgr Maria Horst

 

Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół.

dzisiaj: 9 maja 2021
imieniny:
Grzegorza
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę