Newsletter

30 września upływa termin płatności III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2010-09-14

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą w 2010 roku sprzedaż napojów alkoholowych, a nie dokonali opłaty jednorazowo za cały rok, obowiązani są do dokonania opłaty III raty za korzystanie z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2010 roku.

Wpłat - w wysokości zgodnej z naliczeniem - można dokonywać w kasie Urzędu Miasta w Lędzinach lub przelewem na konto PKO BP SA o/Lędziny 95 1020 2528 0000 0102 0191 31 z dokładnym określeniem adresu punktu sprzedaży oraz okresu, którego opłata dotyczy.

Nie uiszczenie opłaty w wymaganej wysokości i we wskazanym terminie tj. do 30 września bieżącego roku spowoduje wygaśnięcie posiadanych zezwoleń.

dzisiaj: 5 maja 2021
imieniny:
Ireny, Waldemara
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę